Pressmeddelanden 2017


Ingen titel
Ny hemsida för större folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-06 11:54 CET

Studieförbunden har i dagarna släppt en ny hemsida med syfte att sprida information om folkbildning på ett mer lättillgängligt sätt.-  Hemsidan har dels skapats för den nya profilen när vi bytte namn från "Folkbildningsförbundet" till "Studieförbunden i samverkan". Det kommer bli lättare att följa de tio studieförbunden och deras medlemsorganisationer, ladda ned och läsa Studieförbundens rapporter

Ingen titel
Opinionsundersökning: Tillståndet i demokratin

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-01 15:42 CET

Vad tycker allmänheten om demokratin? Är det givet att Sverige ska styras utifrån demokratiska principer och vem bär upp demokratin i sådant fall? Om inte demokrati, vad är alternativen?Studieförbunden genomförde under hösten 2017 en Novusundersökning om svenska medborgares inställning till demokratin. Undersökningen visade bland annat att varannan ung person är positivt inställd till expertstyre

Ingen titel
Studieförbunden kan utbilda fler tolkar redan nu

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-20 12:12 CEST

Behovet av kontakttolkar är akut och måste mötas snabbt. Regeringens förslag idag innebär att en försöksverksamhet med utbildningar av kontakttolkar inom Yrkeshögskolan kan starta 2019 och de första tolkarna examineras 2021. Vad som sker efter försöksverksamheten beslutas först efter 2022. Folkbildningen har möjlighet att mycket snabbare än så bygga ut tolkutbildningarna och redan nu möta de omfat

Ingen titel
Såhär vill oppositionspartierna fördela anslag till folkbildningen 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-18 15:18 CEST

Studieförbunden har samlat oppositionspartiernas förslag och motioner gällande anslag till folkbildningen 2018. Alla oppositionspartier utom Centerpartiet väljer att i sina budgetmotioner lägga mindre anslag på folkbildningen än regeringen. Partierna anför olika skäl för detta. Läs mer i den bifogade PDF-filen den totala sammanfattningen av oppositionspartiernas motioner och anslagsförslag till fo

Ingen titel
Varningslamporna blinkar rött för demokratin, vad kan vi göra?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-18 10:31 CEST

Harvardforskaren Yascha Mounk besökte Sverige i samband med Studieförbundens konferens Folk & Bildning i början av oktober för att tala om populistiska rörelser som undergräver demokratin och hur dessa kan motverkas. Även i traditionella västliga demokratier minskar stödet för minoritetsskydd, yttrandefrihet och individuella fri- och rättigheter. Varningslamporna blinkar rött för demokratin, m

Ingen titel
Rapport: Vi erövrar demokratin varje dag

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-10 16:03 CEST

Demokratin måste erövras varje dag. När vi i Sverige snart har haft demokrati i 100 år är det lätt att ta demokratin för självklar. Flera forskningsstudier och undersökningar visar att människors tilltro till demokratin minskar i många länder (läs mer om bland annat Studieförbundens Novusundersökning om ämnet i debattartikeln "Varannan ung: Politiker ska inte styra Sverige": http://www.aftonbladet

Ingen titel
Folk & Bildning på SVT Forum 5 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-04 13:26 CEST

För andra året i rad anordnar Studieförbunden konferensdagen Folk & Bildning, en konferens där vi fokuserar på folkbildning och studieförbundens roll som aktörer utifrån aktuella samhällsdiskussioner. Teman för dagen är Demokrati och Etablering av nyanlända. Konferensens publik på plats består av forskare, folkbildare, opinionsbildare och politiker, men i år kan även du som folkbildningsnyfike

Ingen titel
Kommentarer till regeringens budget för 2018 ur ett studieförbundsperspektiv

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-20 15:00 CEST

Mer resurser till studieförbunden, men långsiktighet saknasI regeringens budget för 2018 tillförs sammanlagt 100 miljoner kronor till studieförbunden, inom ramen för tre olika riktade satsningar. Det är mycket glädjande och möjliggör för fler att ta del av studieförbundens verksamheter.Vi menar att dessa riktade anslag framöver bör permanentas och övergå i en höjning av det generella anslaget. Det

Ingen titel
Studieförbundsperspektiv på regeringens förslag om ökade resurser till etableringsverksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-01 12:11 CEST

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar regeringens förslag för ökade resurser till studieförbundens etableringsverksamhet.

Ingen titel
Demokratiskt deltagande, etablering och validering i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-20 14:00 CEST

Under Almedalsveckan 2017 arrangerar branschorganisationen Studieförbunden och dess medlemmar en mängd aktiviteter och mötesplatser i Visby. Det blir panelsamtal och seminarier om aktuella frågor som etablering, ungas demokratiska deltagande och validering.

Ingen titel
Nordisk folkbildning i den globala rörlighetens tidevarv

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-20 17:05 CET

Tillsammans med sina nordiska systerorganisationer genomför Studieförbunden ett heldagsprogram med fokus på att utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända. Detta görs under den 7e nordiska konferensen om vuxnas lärande i Jönköping 3-5 maj 2017.

Ingen titel
Debatt: En av tio är inte digitalt delaktig

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-31 14:11 CET

Branschorganisationen Studieförbunden kommenterar regeringens och digitaliseringskommissionens förslag, och kräver att staten genom Folkbildningsrådet genomför en omfattande folkbildningsinsats för att sluta den digitala klyftan. Satsningen måste vara tillräckligt stor för att möta utmaningen i att en miljon personer i Sverige inte är med i den digitala övergången.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument