Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Nya budgeten: 50 miljoner mindre till studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 13:14 CET

I dag har kulturutskottets betänkande publicerats gällande det budgetförslag som röstades igenom i riksdagen förra torsdagen. I den framgår att 50 miljoner kommer minskas till folkbildningen inom studieförbunden. Det gäller specifikt insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet i skolan.Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar:- Studieförbunden beklagar riksdagens

Ingen titel
Demokrati och fritt civilsamhälle med posten!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-13 10:33 CET

Civilsamhället är kittet och skyddsnätet som håller ihop SverigeDet svenska civilsamhället är något alldeles extra med 244 000 organisationer som engagerar drygt hälften av den vuxna befolkningen. De 14 800 personer som valdes till beslutande församlingar i kommuner, regioner, landsting och riksdagen får i dagarna en bok med kunskap om vad föreningslivet bidrar med och behöver för ett fritt och st

Ingen titel
10 000 läsare för demokrati

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-26 10:32 CET

Handbok för demokrater har sålts i över 10 000 exemplar. I april lanserade Natur & Kultur boken, som är en kraftsamling av ett tjugotal författare för att väcka samtal om demokrati och samhällsengagemang. Intresset har varit oväntat stort.De tre redaktörerna Elisabeth Åsbrink, Ola Larsmo och Sverker Sörlin, summerar. - Jag har deltagit i många viktiga samtal runtom i landet, säger Elisabeth Ås

Ingen titel
Studieförbunden kommenterar budgetpropositionen 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 12:03 CET

Studieförbunden kommenterar övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 med inriktning mot 2020 och 2021. - Det är beklagligt att övergångsregeringen väljer att inte räkna upp anslagen till folkbildningen, samtidigt som anslagen räknas upp inom andra områden. Antalet deltagare i studieförbundens verksamheter ökar. Att anslagen inte uppräknas årligen innebär i praktiken en urholkning av studie

Ingen titel
Folk & bildning 2018: Studieförbundens frihet och mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-06 07:20 CET

För tredje året i rad arrangerar Studieförbunden bildningskonferensen Folk & bildning vid Kulturhuset i Stockholm den 6 november. Årets tema är ”Studieförbundens frihet och mångfald”.

Ingen titel
Sociologiprofessorn Eric Klinenberg till årets Folk & bildning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-01 17:39 CET

Årets huvudtalare vid Folk & bildning 2018 blir Eric Klinenberg, professor i sociologi vid New York University. Aktuell med boken "Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life".

Ingen titel
Bokmässan: Dahlior, släktforskning och det goda samtalet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-24 14:49 CEST

Släktforskning, odling av dahlior, plast i havet, arabisk poesi och att brodera på stickat. Det är några av de ämnen som studieförbunden lyfter under årets Bokmässan.

Ingen titel
Otydligt och osäkert från partierna om studieförbunden inför valet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-28 10:51 CEST

Partierna tycker att studieförbunden gör ett viktigt arbete, det framgår av Sveriges radios Kulturnytts färska enkät. Ändå är det bara ett av riksdagspartierna som tydligt anger att det vill höja anslagen till studieförbunden. Majoriteten (fem) av riksdagspartierna ”kanske” vill höja stödet till de tio studieförbunden, medan två partier svarar ”nej” på frågan.

Ingen titel
Läge för samtal - Studieförbunden i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-25 17:04 CEST

Varannan ung människa skulle hellre styras av experter än av folkvalda politiker. Det demokratiska systemet tycks inte längre vara självklart.Det är läge för samtal.Folkbildningen fanns där i demokratins begynnelse, som en viktig faktor när Sverige blev den moderna och levande demokrati vi idag åtnjuter. Idag fortsätter folkbildningen vara den rörelse som dagligen förnyar och omsätter idén om alla

Ingen titel
Järvaveckan – Folkbildningsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-05 14:46 CEST

Det finns en stark tilltro för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor. Det visar en färsk Novusundersökning som Studieförbunden presenterar i samband med årets politikervecka i Järva. Studieförbunden bjuder in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal om vilken roll studieförbunden ska spela i arbetet mot segregation.

Ingen titel
Nordiska ministerrådet: Studieförbunden bidrar till etablering

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-13 15:23 CEST

Folkbildningens nätverk skapar inkludering och ökar chansen till anställning. Studieförbunden finns på plats under på Nordiska ministerrådets konferens för att tala om etablering på arbetsmarknaden, särskilt för gruppen utrikes födda kvinnor.

Ingen titel
Folkbildning och forskning tillsammans mot faktaresistens och falska nyheter

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-13 14:24 CEST

Studieförbunden backar kampanjen #hurvetdudet. Ökad kunskap om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle, det ställer Studieförbunden sig självklart bakom tillsammans med ett 70-tal organisationer. Initiativet är ett led av förra årets March for Science-mobilisering och samordnas av Vetenskap & Allmänhet.- Faktaresistens och falska nyheter behöver bemötas med

Ingen titel
Trenden går uppåt, fler vill folkbilda sig i dag

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-14 14:58 CET

Nya siffror från Folkbildningsrådet visar på ett trendbrott för studieförbunden. Totalt deltog över 637 000 unika personer i studiecirkel 2017, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2016. Det är första gången antalet unika cirkeldeltagare ökar mellan två år sedan 2008 då deltagarregistret infördes. - De positiva siffrorna visar att studieförbunden möter människors längtan efter bildning

Ingen titel
Studieförbunden står bakom #vimåsteprata

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-05 12:08 CET

I debattartikeln "Demokratin är hotad - och vi tänker försvara den" (SvD, 4/3-18) vill tjugo opinionsbildare gemensamt med folkbildningen värna öppna samtal och dialog till demokratins försvar.

Ingen titel
Svenskarnas intresse för bildning valåret 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-01 11:10 CET

För femte året i rad presenterar Studieförbunden Bildningstrender. Sammanställningen visar att 95% av svenskarna vill lära sig mer om något nytt ämne under 2018 och att 4 av 10 vill göra det genom en studiecirkel. Samtidigt upplever 43% av befolkningen att de inte är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ingen titel
Debatt: Studiecirkeln fortsatt populär

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-30 11:47 CET

”Intresset för studiecirkelverksamhet minskar kraftigt”, är rubriken för ett nyhetsinslag i SVT Nyheter (29/1). Detta vill vi bemöta så som vi brukar göra inom folkbildningen, genom att titta på siffrorna med olika glasögon och resonera kring dem, precis som nästan 1,7 miljoner cirkeldeltagare gör med ny kunskap varje år i 266 600 cirklar. Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besök

Ingen titel
Studieförbunden på plats vid Folk och Kultur

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-29 15:47 CET

Vad har folkbildningen för betydelse för kulturen i Sverige? Hur mycket kulturaktiviteter runtom i landet sker egentligen genom någon av de tio studieförbunden? Kulturnytts tidigare granskning visar hur alltfler kommuner skär ned sina bidrag till studieförbunden, något som direkt och indirekt påverkar möjligheten till frivillig och ideell kulturutveckling.Studieförbunden åker till kulturkonferense

Ingen titel
Ny seminarieserie: Folkbildarfrukost

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-19 10:07 CET

Studieförbunden lanserar en ny seminarie- och föreläsningsserie riktat till alla folkbildarentusiaster och folkbildningsnyfikna: Folkbildarfrukost. I serien behandlas aktuella folkbildningsfrågor med föreläsningar, inbjudna gäster i panelsamtal och verksamhetsexempel från studieförbunden.Först ut i folkbildarfrukost-serien är genomgång av rapporten Bildningstrender 2018. Vilka ämnen vill flest lär

Ingen titel
Allvarliga nedskärningar till studieförbund - så mycket skär kommunerna ned

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-16 14:28 CET

Kommunernas stöd till studieorganisationer har mer än halverats sedan 1992, enligt en granskning som Kulturnytt genomfört. Med inflation handlar det om nedskärningar närmare två tredjedelar.– Försämringen fortsätter år för år. Varje år är det inte så mycket men över tid byggs en stark nedskärning upp. Det är väldigt allvarligt, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Fortsatta

Ingen titel
Debattartikel om ny Novus-undersökning: Svenskarnas syn på etablering

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-04 13:39 CET

Så få som 7 procent anser att offentliga aktörer kommer klara av etableringen av nyanlända på egen hand, och så många som 80 procent menar att etableringen kommer lyckas bättre om studieförbunden och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll. Det är några av siffrorna som framkom när Studieförbunden frågade svenska medborgare vad de anser skapa en lyckad etablering. En kraftig majoritet anser att

Ingen titel
Välkommen till EU-handslaget med Studieförbunden (17 januari)

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-03 12:18 CET

Inom de tio studieförbunden pågår verksamhet varje dag som stärker och utvecklar demokratin och gör det möjligt för fler att påverka sin livssituation – men hur inkluderar studieförbundens demokratiarbete även EU?Studieförbunden inleder valåret 2018 med att rikta blicken mot EU och ingå ett EU-handslag för ökad kunskap om och delaktighet i EU.Kom och ta del av en aktuell föreläsning om folkbildnin


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument