Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Emil Jensen gästar demokratidag i Malmö

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-20 08:48 CEST

Skånes folkbildare anordnar demokratidag på Moriskan i Malmö 30 september. Bakom dagen står arrangörerna Skånes studieförbund i samverkan (SISAM), Skånes folkhögskolor i samverkan och folkbildningens nationella demokratiinitiativ #ViMåstePrata med flera. Medverkar gör bland andra Emil Jensen, Nadia Jebril, Johannes Wanselow med flera.

Ingen titel
Budgeten: Satsning på föräldralediga men urholkade generella anslag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 10:54 CEST

I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1.

Ingen titel
Sverige möts på SVT men pratar redan genom folkbildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 16:28 CEST

I dag lanserar SVT sin nya satsning Sverige möts, ett projekt som vill låta folk över hela landet med olika åsikter mötas och komma till tals. Eftersom ett snarlikt initiativ redan finns, i form av Sverigepratar.se, vill vi gärna komma med några tips.

Ingen titel
Replik: Studieförbunden har mycket att ge, Malin Siwe

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-06 16:08 CEST

Studieförbunden svarar på Malin Siwes krönika i Expressen (6/9) där hon menar att bidragen till studieförbunden ska tas bort helt.

Ingen titel
Ny studie: Studiecirkel ger utrikes födda jobb

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-14 11:19 CEST

Ny nationalekonomisk analys om cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden visar att det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i en studiecirkel och att gå från arbetslöshet in i sysselsättning, särskilt hos gruppen utrikes födda. Detta gäller inte bara arbetsinriktade cirklar utan också allmänna studiecirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

Ingen titel
Almedalsveckan: Cirkeldeltagares vägar till kultur, arbetsliv och demokrati

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 16:07 CEST

Under parollen "​Det börjar med en cirkel - cirkeldeltagares vägar till kultur, arbetsliv och demokrati" närvarar Studieförbunden under Almedalsvecka. Ny nationalekonomisk analys presenteras om cirkeldeltagandets betydelse för vidare studier och arbete. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar studien.

Ingen titel
Studieförbunden går samman i osäkra tider: "Samarbete är framtiden"

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-16 14:01 CEST

Under måndagen den 13 maj samverkade lokala studieförbund i Umeå för att stärka det gemensamma integrationsarbetet. Samarbeten mellan studieförbund växer i hela Sverige. "I de tuffare tiderna vi lever i där folkbildningen ifrågasätts från politiskt håll behöver vi visa vad studieförbunden faktiskt gör," menar Luka Anic från Studiefrämjandet, en av arrangörerna.

Ingen titel
Lansering: Sverigepratar.se - farväl filterbubblor!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-26 12:54 CEST

Nu lanseras Sverigepratar.se, ett tryggt digitalt rum där politiskt oliktänkande matchas ihop med varandra 1:1. Politisk tinder, fast för motsatta åsikter. Det finns allt att vinna när publiken är borta. Istället för aggressiva kommentarer och mobbing får innehållet styra.

Ingen titel
Folkbildningens demokratiturné avgår: Första destination Borås!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-24 14:13 CEST

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningens demokratiarbete #ViMåstePrata för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter. Med åtta nationella samlingar utvecklas och uppmärksammas folkbildningens demokratiarbete.

Ingen titel
50 miljoner till studieförbunden försvinner i vårpropositionen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-10 10:55 CEST

Studieförbunden kommenterar regeringens vårproposition 2019. De 50 miljoner kronor som tidigare avsatts till att stärka studieförbundens arbete för att öka föräldrars delaktighet i sina barns lärande försvann ur den beslutade budgeten för 2019 och återställs inte i VÅP:en.

Ingen titel
Studieförbunden vinner musikpris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:46 CET

Musikmagasinet GAFFA tilldelar Redaktionens Specialpris 2019 till de tio studieförbunden för deras breda insatser för det svenska musiklivet: "den grund som det svenska musikundret faktiskt vilar på."

Ingen titel
Ny rapport: Därför är studieförbunden basen i svenskt musikliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-07 09:59 CET

Studieförbunden släpper rapporten "Basen i svenskt musikliv". Rapporten är en kartläggning av den omfattande musikverksamhet som bedrivs inom studieförbunden och det bidrag studieförbunden ger till Sveriges musikscen, särskilt i jämställdhetsarbetet.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument