Pressmeddelanden 2020


Studieförbunden: "Absurt med utbildningscensur"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 13:23 CEST

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar Transportstyrelsens utredning som presenterar åtgärdsförslag för att komma till bukt med svarta trafikskolor. "Absurt om det leder till utbildningscensur", menar David Samuelsson.

Ingen titel
Studieförbunden kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-21 12:50 CEST

Ingen ökning av de generella anslagen men välkommen förstärkning kring uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. Så kan regeringens budgetproposition sammanfattas ur ett studieförbundsperspektiv.

Ingen titel
Studieförbunden: Glädjande besked om förlängning och förstärkning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 11:46 CEST

- Det är mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks. Vi talar här om viktiga insatser som bevisligen gör stor skillnad för kvinnor som i övrigt står inför många utmaningar.Så kommenterar Studieförbundens ordförande Ann-Katrin Persson regeringens besked att stödet till studieförbundens uppsökande verksamhets förlän

Intensivt arbete mot fusk i studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-11 13:37 CEST

Studieförbunden tog förra hösten en rad initiativ för att bättre förebygga, motverka, identifiera och stoppa bedrägerier av detta slag. Flera delar är redan genomförda, annat införs nu medan vissa förändringar tar längre tid att få på plats.

Ingen titel
Studieförbunden ska stoppa fusket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 13:21 CEST

Fusk eller bedrägerier mot studieförbund måste stoppas. De oerhört allvarliga händelserna i det aktuella fallet på Järva upptäcktes genom internkontroll i studieförbund. Studieförbunden har redan genomfört en rad konkreta åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. Fler åtgärder kommer att behövas från studieförbunden och Folkbildningsrådet.Statsbidragen till studieförbunden ska gå til

Ingen titel
Studieförbundens olikheter behövs!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 12:30 CEST

Vi är tio studieförbund som får statsbidrag av Folkbildningsrådet. Alla är idéburna och ideella med skiftande idémässig inriktning. Studieförbunden fungerar som nav i många nätverk av organisationer. Det svenska samhället skulle bli flera nyanser blekare om de tio studieförbundens innehåll, profil och inriktning slätades ut.En nygjord undersökning styrker studiecirkelns betydelse. 80 procent anser

Ingen titel
Nytt stöd för att stärka folkbildningens demokratiarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 08:22 CEST

Folkbildningsrådet har tilldelats 3 miljoner kronor av regeringen för en förlängning och utveckling av insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Folkbildningsrådet har utifrån regeringens beslut valt att möjliggöra en fortsatt bred samverkan mellan folkbildningens intresseorganisationer och erbjuder därför Studieförbunden, RIO och OFI att lämna in en ansökan tillsammans.

Ingen titel
Studieförbundens nya ordförande Ann-Katrin Persson: "Folkbildning och studieförbunden bland det bästa Sverige har"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 13:16 CEST

De tio studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation hälsar erfarna ledaren och folkbildaren Ann-Katrin Persson välkommen som ny ordförande för Studieförbunden.

Ingen titel
Cecilia Palm vald till global organisation för vuxenutbildning: "Hedrad över uppdraget"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 10:13 CEST

Den svenska folkbildaren Cecilia Palm blev under april månad vald till styrelseledamot för den globala organisationen för vuxenutbildning och folkbildning ICAE (International Council for Adult Education). - Jag är hedrad över uppdraget och ser fram emot att arbeta för vuxenutbildning på ett internationellt plan, säger Cecilia Palm.

Ingen titel
Hjälp till arbete under krisen: Vårändringsbudgetens betydelse för studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-15 12:33 CEST

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen med tyngdpunkt på förslag för att ta samhället genom Coronakrisen. Tidigare har regeringen presenterat flera ändringsbudgetar med åtgärder för utsatta branscher och individer som förlorat sina arbeten, och valt att tillföra 30 miljoner till studieförbunden för kompetensutveckling under pandemin.

30 miljoner till studieförbunden för kompetensutveckling under virusutbrottet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 17:13 CEST

Regeringen gick under måndag eftermiddag ut med beskedet om att studieförbunden föreslås tillföras 30 miljoner under 2020 i samband med Coronapandemin. Anslagen ska syfta till att stärka insatser för vuxnas kompetensutveckling på distans genom studieförbunden.

Så hanterar studieförbunden Covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 16:55 CET

Studieförbunden har enats om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Ingen titel
Kulturpolitik: Kulturdelaktighet störst hos studieförbunden - kommentar Kulturanalys 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-06 13:42 CET

Studieförbunden kommenterar Myndigheten för kulturanalys årliga rapport om lägesbedömningen för kulturpolitiken.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument