Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Studieförbunden: Kulturstopp för studieförbund i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-19 14:29 CEST

- Förslaget till nytt bidragssystem för studieförbunden i Göteborg har skapat en stor oro. Vi får signaler om att vissa studieförbund överväger att stänga ned hela sin programverksamhet eftersom det inte är mödan värt att söka de kommunala bidragen längre.

Ingen titel
Bildningsresan har börjat, i Kristianstad

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-11 13:49 CEST

- Bildningsresan har börjat. Idag har vi gjort vårt första stopp, i Kristianstad. Här har vi fokuserat på hur studieförbunden kan bidra till integrationen av nya svenskar och att bryta utanförskapet i marginaliserade stadsdelar. Vi har också breddat perspektivet till delaktighet och inkludering när det gäller människor med funktionsnedsättningar.

Ingen titel
Anslagen till studieförbund urholkas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-20 15:43 CEST

Studieförbundens kommentarer till budgetpropositionen.

Ingen titel
Studieförbunden presenterar delrapport: Högt tempo på åtgärder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 08:35 CEST

- Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

Experimentera inte med studieförbunden!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 11:25 CEST

Fler kommuner frångår Folkbildningsrådets riktlinjer för bidrag till studieförbunden och tar i stället fram egna kriterier för bidrag. Folkbildningen behöver mer långsiktighet och mindre av egna experiment från kommuner och regioner. Det skriver David Samuelsson och Ann-Katrin Persson på Altinget idag.

Satsa en miljard på folkbildning så att Sverige klarar klimatomställningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 14:03 CEST

Folkbildningsrörelsen borde få en stärkt roll och riktade medel för att sprida kunskap om klimatomställningen och medborgarnas roll i denna. Det skriver Tove Ahlström, Global utmaning och David Samuelsson, Studieförbunden i samverkan.

SVT Aktuellt rättar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 11:44 CEST

Följande rättelse lästes upp i gårdagens Aktuellt kl. 21 efter att Studieförbunden och Folkbildningsrådet kontaktat redaktionen:

Ogrundade anklagelser i SVT Aktuellt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 14:56 CEST

I SVT Aktuellt den 11 maj framförs påståenden om att statsbidrag till studieförbund används för IS- propaganda. Detta mycket allvarliga påstående framförs av SVT i en intervju med inrikesminister Mikael Damberg.

Ingen titel
Studieförbunden kommenterar riksdagsbeslut om folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 16:19 CEST

Idag har riksdagen fattat beslut om kulturutskottets betänkande om folkbildningen. David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, som är Studieförbundens branschorganisation, kommenterar:

Ingen titel
Fira demokratin hundra år med #ViMåstePrata!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 09:14 CEST

- Nu är det klart vilka aktiviteter som kommer att genomföras med stöd från #ViMåstePrata under resten av 2021. Vi är mycket stolta över att kunna presentera program över hela landet, som både ska stärka demokratin och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Det säger Kajsa Wiktorin, för #ViMåstePrata.

Ingen titel
Studieförbunden vill se åtgärder som värnar fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-14 15:47 CEST

Folkbildningsrådet har idag överlämnat sin rapport "Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet" till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ingen titel
Studieförbunden välkomnar Riksrevisionens granskning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-08 16:16 CEST

Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan välkomnar att Riksrevisionen idag har beslutat att inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av de statliga medlen till studieförbunden.

Inbjudan till webbinarium 23 februari: Åtgärder för högre kvalitet och mot fel och fusk

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 09:15 CET

Vad visade den särskilda granskning som studieförbunden genomfört under hösten? Vilka åtgärder vidtar studieförbunden för att säkerställa kvaliteten och motverka fel och fusk?

Viktig granskning av studieförbundens verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-18 09:00 CET

Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart. Totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med totalen på 36,6 miljoner redovisade studietimmar för samma tidsperiod. Det som nu stryks motsvarar därmed en andel om cirka 1,7 procent av verksamheten.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument