Pressmeddelanden 2022


Ingen titel
Stärk självförvaltningsmodellen - för fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-06-09 14:55 CEST

Idag har utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterat den aviserade folkbildningsutredningen. Till utredare utsåg regeringen kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Ingen titel
Johan Fyrberg vald till ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-13 15:12 CEST

På ett extra årsmöte idag den 13 maj 2022 valdes Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg till ordförande för Studieförbunden i samverkan. ABF:s förbundssekreterare Annika Dahl valdes till vice ordförande.

Ingen titel
Studieförbunden: Efterlängtat beslut om internmomsen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-20 16:36 CEST

- I dag har Riksdagen äntligen beslutat att Regeringen ska snabbutreda internmomsen. Studieförbunden har tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer drivit att internmomsen ska avskaffas under många år. Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som leder till att verksamhet ställs in och försvåras i den ideella sektorn. Trots det har inget hänt förrän nu.

Ingen titel
Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-19 13:54 CEST

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

Ingen titel
Johan Fyrberg ny ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-01 14:37 CET

Idag tillträder Johan Fyrberg som tillförordnad ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan. Johan Fyrberg är förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan och efterträder Ann-Katrin Persson, Sensus. Val av ordinarie ordförande sker vid årsmötet i maj.

Solidaritet med Ukrainas folk

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-24 16:27 CET

Studieförbunden känner stark solidaritet med det ukrainska folket med anledning av Rysslands invasion.

Ingen titel
Studieförbunden antar demokratiförklaring

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-04 08:00 CET

Styrelsen för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan har beslutat att anta en demokratiförklaring.

Uttalande med anledning av pandemisituationen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-14 14:08 CET

Med anledning av pandemisituationen har styrelsen för Studieförbunden i samverkan antagit följande uttalande:


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument