Manifestation den 30 maj: Otillgänglighet ska ses som diskriminering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-30 07:03 CEST - Funktionsrätt Sverige

I Sverige är det förbjudet att neka någon att komma in på krogen på grund av sexuell läggning, kön eller etnicitet. Att neka någon som är rullstolsburen, med hänvisning till att lokalen inte är tillgänglig, är däremot möjligt enligt lag.- Eftersom regeringen ingenting gör måste riksdagen nu ta sitt ansvar och lagstifta i frågan, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Frågan om att inkludera otillgänglighet som diskriminering i diskrimineringslagen har utretts i decennier. Senaste gången ett förslag presenterades var i Hans Ytterbergs departementsskrivelse med den passande titeln Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (SOU 2010:20). Nu har det gått över 920 dagar sedan remisstiden gick ut, och snart ett år sedan riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag. Ändå har ingenting hänt. - Inför förra valet lovade alla partier utom Moderaterna att de skulle arbeta aktivt för att en utvecklad diskrimineringslag skulle införas 2011. Tyvärr har det visat sig att det var tomma ord. Nu bör riksdagen använda sin lagstiftningsmakt och se till att löftena förverkligas, menar Ingrid Burman. Kravet på agerande framförs i dag av femton funktionshinderorganisationer kl 8-9 utanför Rosenbad. Organisationerna har varit där för att påminna om behovet av lagstiftning varje torsdagmorgon inför regeringens veckosammanträde sedan den 1 december 2011. Aktionen kallas Torsdagsaktionen. Den 30 maj genomförs en extra stor manifestation kallad Torsdagsaktionen XL.

Fyra forskare får pengar för att forska om riksdagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-14 13:26 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Vi bjuds in med armbågen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-08 19:57 CET - Funktionsrätt Sverige

Maria Johansson, förbundsordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning – har utfärdat riktlinjer för tillgänglig statsförvaltning som säger att samtliga entréer ska kunna användas av personer med funktionsnedsättningar. Inte minst Sveriges riksdag borde ha kunskap om det. - Det är beklagligt att vi inte har möjlighet framföra våra synpunkter på tågtrafiken. Vi har har en hel del synpunkter och krav på förbättringar när det gäller resenärer med funktionsnedsättning och tågtrafik att framföra, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Klockan 08.45 - 09.00 kommer Maria Johansson förbundsordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, och Pelle Kölhed, förbundsordförande i Personskadeförbundet RTP att finnas utanför Skandiasalen på Myntorget 1 och berätta för övriga inbjudna och media om varför de inte kommer att delta på utfrågningen.   Kontakt:

Kunskap om våld viktigt i arbete mot trafficking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-02 13:09 CET - Södertörns högskola

Michael Karlsson, forskare vid Södertörns högskola, presenterade den senaste forskningen om trafficking vid riksdagsseminariet ”UNiTE – säg nej till våld mot kvinnor”. Slutsatserna visar på den stora förekomsten av våld, men även att kunskapen om våldet i sin tur kan vara en väg att komma åt problemet.

Vad gör riksdagen?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-22 16:11 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Pressinbjudan: Ren luft nu!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-26 14:04 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Åsa Romson (MP) och Emilia Hagberg (MP) presenterar i morgon åtgärder på kommunal och riksnivå för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm vid en blixtaktion för renare luft.

Studieförbunden presenterar delrapport: Högt tempo på åtgärder

Pressmeddelanden - Publicerad: -0001-11-30 00:00 CET - Studieförbunden

-Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.